Seuran nettisivut on uusittu

Savon kielen seuran nettisivut internetissa kokivat muodonmuutoksen.
Nyt www.savonkielenseura.fi    etusivu kuvineen  toivottaa  katselijan tervetulleeksi  kesäiselle murretorille. Puheenjohtaja Seppo Kononen selventää savon kielen syvintä olemusta:  ”savolaenen ee pyri koskaaan narroomaan kuulijoetaan vuoan ja aenoastaan sannoo tottuuven tai oman kantasa pitemmän kuavan mukkaan,  mutkan kaatta.”

Pitemmän kaavan mukaan, noin sadalla sivulla  seura esittäytyy. Toiminta-osastossa kerrotaan muun muassa  keihäänheittäjä Antti Ruuskasen valinnasta Yljpiäviäntäjksi ja juhlallisuuksista Pielavedellä. Keskeisinä toimintona esitellään  vuotuiset  murretorit ja murremestaruuskilpailut, on historiaa ja ajantasaista tietoa.  Myös  löytyvät  Suomen Heimot ry:n murteella puhumisen SM-kilpailujen tulokset  kautta aikojen. Luettelo onkin  savolaisten  kannalta kunniakas. Savon kielen seuran 30-vuotishistoriikki ”Joutavilla jottaen se tietättää ” on  kokonaisuudessaan luettavissa. Arkisto-osastolla on tallessa kaksituhat- luvun  toimintasuunnitelmat ja –kertomukset.  Kiinnostaviin uutisiin ja  Aakustien sisältöihin vuodesta 2008 viitataan etusivun vinkeissä, josta niitä pääsee lukemaan suoraan näpäyttämällä.  Palautetta  voi antaa nettisivulla olevan viestin lomakkeen avulla.  Sivujen sisältöä päivitetään ajan tasalla.

Edelliset nettisivut palvelivat vuosikymmenen, ja esitystekniikka ehti jo muuttua.  Alun perin  sivut rakensi Saunalahden palvelimelle  Kari Tiihonen. Sittemmin sivuja päivitti pitkään Eero Mantere. www.savonkieleneseura.fi   sivuston uusimistyön teki  Pekka Ollikainen; hän on opettanut kotisivujen tekemistä kansalaisopiston kursseilla.  Uudet sivut on tehty WordPress-julkaisualustalle  ja sijaitsevat Easylinehost Finland Oy palvelimella.

Aakusteista tehdään korpus

Kielentutkijat ja muutkin humanistit ovat kiinnostuneita savolaiskulttuurin iänenkannattajan sisällöstä.  Kansalliskirjastossa olevista Aakustin  2000 -2013 vuosikerroista tehdään sähköinen tekstikokoelma, korpus.

Korpukset kielentutkijoille arvokkaita työkaluja. Niiden avulla tutkimusaineistosta voidaan tehdä sähköisiä hakuja ja tutkia tekstin sisältämää kieltä. Tekstikorpuksia ja niihin liittyviä  palveluja tarjoaa tutkijoille  esimerkiksi Korp (https://kkorp.csc.fi ). Korpia ylläpitävät yhteistyössä  CSC Tieteen tietotekniikan keskus ja kansallinen FIN-CLARIN-konsortio.  Viimeksimainittu on suomalainen osa kielentutkimuksen ja muiden humanististen tieteiden yhteistä eurooppalaista CLARIN- tutkimusinfrastrukturia.   FINCLARIN konsortion jäsenenä on  suomalaisia yliopistoja ja korkeakouluja, Kotimaisten kielen keskus (Kotus )  ja Tieteen  tietotekniikan keskus (CSC).

FIN-CLARIN tarjoaman aineiston käyttö on tutkijalle maksutonta. Aineistot tulevat saataville Korpin tai vastaavan palvelun kautta. Pääsy kokonaisiin teksteihin edellyttää käyttäjätunnusta, salasanaa ja tehtävää,  joka sisältää tutkimustyötä.  Tekstistä poimitaan myös lyhyitä katkelmia, jossa on rajallinen konteksti esimerkiksi virke  tai kappale.  Nämä katkelmat ovat hakuliittymän kautta julkisesti saatavissa. Projektisuunnittelija Imre  Bartis  FIN_CLARIN  edustajana kysyi lupaa koota Aakustin sisältöjä korpukseen. Kielentutkijoiden lisäksi arveli hän aineiston kiinnostavan muiden humanististen alojen tutkijoita, jotka kipeästi tarvitsevat monipuolisia, ajanmukaisia ja riittävän laajoja aineistoja. Tekijänoikeuskysymykset ovat monesti siellä hankalasti ohitettavia.

Koska tähän saakka  Aakustissa julkaistujen aineistojen käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin ei tekijänoikeudellisesti  tai muuten ole rajoitettu,  kunniapuheenjohtaja, puheenjohtaja ja sihteeri  antoivat  luvan  2000- 2013  Aakustien  palvella tutkimusta. Hyvähän se on että tutkitaan! totesi Seppo Kononen.

Eila Ollikainen