Murremestaruuvesta kilpaellaan ja pietään vuosjkokkoos 28.3.

Savolaesta puhetaetoo mitataan murremestaruuskilipaelussa 28.3. klo 12 Kuopijossa Pohjois-Savon Liiton Muakuntasalissa Sepänkatu 1, 2. kerros. .

Kilipaelu on avoin kaikille hyväpuhheisille immeisille. Ensmäeseks jokkaesella kilipaelijalla on neljän minnuutin puhheenvuoro ihtesä valihtemasta ja valamistamassa aeheesta.

Toesessa osassa tuomaristo huastattaa kililpaelijat, mitäpähän nyt kylymiltään keksiivät kysyä.

Tuomariston parraaks arvioema puhuja suap Savon murremestarin arvosn ja tiploomin. Tämän ja viime vuoen parraat puhujat piäsöövät evustammaan savolaesta puhetaetoo Suomenmestaruusikilipaelussa Kajjaanissa 8.7.

Kilipaelijoehin passoes ilimottautua etukätteen Savon kielen seuran sihteerille Eila Ollikaiselle puh. 044 2757442, ja viimestään puolta tuntia ennen kilpaelun alkakuva.

Savon kielen seuran vuesjkokkoos pietään yksintein kello 10 alkaen Muakuntasalissa. Käsitellään vuesjkokkookselle kuuluvat asijat kuten toemintakertomus ja tilit viime vuelta. Hallitukseen voep ehottoo vanahoja ja uusija immeisiä jos tuntusj olovan tarvetta.