Jouko Pirskasen Robinson Crusoe savoksi

Saej just kirjapaenosta Ropinssor Ruussoen kirjaj, jonka kiänteej jungertelin savoks. Se ”onnelliseks” omistajaks piäsöö, joko kiäntymällä minum puoleen tae Suomalaesen kirjakaapan Kuopiojom myymälöestä. Pikkinen nääte kirjan keskjvaeheilta alla.

”Rupesj kavuttammaa, että oli aakassu luolasta aakon toesellep puolellev, vallitukse ulukopuolelle. Tarko harkittuvanj piätir rakentoov vallin siihen kohtj mihi olin kakstoesta vuotta sitte istuttanup puita kahteer rivviin. Nämä olj niil lähekkäe, ettei tarvinna muuta kul lyyvväj joetaep pualuja välliin. Niimpä mulla olj kaksinkertanev valli ja ulommaesem mi-nä vahvistin, kute ensjmäesennii, köövempalasilla ja vitoposkilla ynnä muulla sopivalla roenalla. Ulom-maesee aetaakseen tein seehtemä aakkoo, nii issoo, että käsjvarsj just sopi läpj ja asetin niihin seehtemäl laevalta tuomoom muskettija ja kiinnitin ne lavetintapaselle alustallen, niil lujastj, että voen tarpeen tullel laakastan ne kahessa minnuutissa perätysten. Siinä ne olj vorveellaan kun Koposem potatit paja ahjossa.