Savon kielen seura r.y. vuosikokous 12.3.2016

Savon kielen seura r.y. vuosikokous 12.3.2016  klo 11  Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa Sepänkatu 1. Osanottajina oli 15 seuran jäsentä (liite).

1)Puheenjohtaja Seppo Kononen avasi kokouksen kerraten toimintaa kuluneena vuonna. Merkittävin toimi oli Unto Eskelisen runokirjan ”Mies menee, laulu jää”  julkaiseminen maakunnasta saatujen sponsoriavustusten turvin.  Avustuksia saatiin järjestöiltä ja tahoilta,   joiden kanssa hän oli aikanaan tehnyt yhteistyötä. Puheenjohtaja kiitti aineiston luovuttanutta Ulla Eskelistä lahjoituksesta.

Murretori pääsi muuttamaan takaisin torille. Sää suosi  21-23.7 tapahtumaa, ohjelmaa seurasi kolmen päivän aikana arvioilta parituhatta katsojaa.  Savon Murremestari Hannakaisa Heikkinen voitti Kajaanissa  heimojen välisessä murteella puhumisen kilpailussa  Suomen mestaruuden.

2) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Kilpeläinen-Somero, sihteeriksi Eila Ollikainen, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi  Leo Puurunen ja Jukka Lappalainen.

3)Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; kutsu julkaistu Aakustissa 4/2015  ja Savon Sanomain muistiopalstalla 4.3.2016.

4) Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite).

5)Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck esitti  v. 2015 tilinpäätöksen (liite),  tilintarkastajien lausunnon (liite) sekä luettelon  kirjaa tukeneista lahjoittajista (liite).  Sihteeri Eila Ollikainen esitteli toimintakertomuksen (liite).  .

6) Yksimielisellä päätöksellä tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7)Sihteeri ja rahastonhoitaja  esittelivät v. 2016   toimintasuunnitelman (liite) ja tulo- ja menoarvion (liite), jotka hyväksyttiin.  Jäsenmaksun suuruudeksi v. 2017 päätettiin 20 euroa.

8) Hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Seppo Kononen.

9) Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet Jukka Lappalainen, Teuvo Laakkonen, Eila Ollikainen, Auli Poutiainen ja Leo Puurunen valittiin kaksivuotiskaudeksi uudelleen ja Jarkko Virtasen tilalle uutena Eeva-Liisa Pennanen;  erovuoroiset varajäsenet Risto Lappalainen ja Matti Väisänen valittiin uudelleen ja Riitta Raatikaisen tilalle  uutena Anneli Lujanen.

10) Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Marjo Valtanen ja hänen varalleen Kaija Heiskanen.

11) Muissa asioissa  Mikko Kiio  tarjoutui vapaaehtoiseksi sepittämään tilaisuuden arpajaisten  voitoiksi savonmurteisia runoja.  Helka Ylösen ja Anna-Liisa Happosen leipomat ruoka- ja kahvileivät houkuttivat kuitenkin niin tehokkaasti arpojen ostajia ettei lisävoittoja tarvittu.

12) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.