Vuosikokous 2008

Vuosikokous 2008
Aika ja paikka 5.4.2008 klo 11.00 Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Osmo Hänninen avasi kokouksen klo 11.00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Asko Ruuskanen, sihteeriksi Anneli Valta-Lisitsin, pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin Teuvo Laakkonen ja Vilho Laakkonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Aune Räsänen esitti vuosikertomuksen, jonka oli ansiokkaasti koonnut Marja- Riitta Saastamoinen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilipäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Päätettiin, että vuoden 2008 ja 2009 jäsenmaksun suuruus on 15 Euroa vuosi. Sihteeri luki toimintasuunnitelman sekä tulo-ja menoarvion vuodelle 2008, jotka vahvistettiin

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Valittiin Jukka Lappalainen uudelleen, Eila Ollikainen uudelleen, Leo Puurunen uudelleen, Pekka Ropposen tilalle Teuvo Laakkonen Kuopiosta. Jäsenasioita hoitamaan Mirja Smithin tilalle Birgitta Pajusilta Kuopiosta, varajäseniksi Minna Hakojan tilalle valittiin Eeva-Liisa Pennanen ja Matti Väisänen uudelleen.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Valittiin tilintarkastajiksi Sylvi Tiihonen ja Asko Ruuskanen. Varatilintarkastajiksi valittiin Maisu Nummi ja Sirkka Väätäinen.

10. Käsitellään muut asiat

1. Kohti autonomista ja itsenäistä Suomea, 2008
Kuopion kaupungin museossa 26.4.2008.muilta osin tapahtumia eri osissa maakuntaa ks. valtioneuvoston sivuilta www.1809.fi.

2. SM-murrekisat 2008
Järjestetään 5.4. klo 12 alkaen maakuntasalissa.

3. Suomen Heimot ry
Järjestää vuonna 2009 kesällä SM-murremestaruuskisat Pohjanmaalla.

4. Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liitto ry
Kesällä 2009 juhlat Nilsiässä, tapahtumia myös Kuopiossa.

5. Suomen Sana ry ja Lassi Nummen seura ry
Toimipaikka Kuopiossa, juhlitaan Lassi Nummen 80-vuotisjuhlia.

6. Kuluvan vuoden tapahtumat
YSTI – Kaiken Kansan Festivaali Alapitkällä 12.-15.6.2008

7. Kokouksen lopuksi käytettiin puheenvuoro, jossa kiitettiin ja kritisoitiin Savon Kielen Seuran toimintaa.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50

Asko Ruuskanen Anneli Valta-Lisitsin
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Vilho Laakkonen Teuvo Laakkonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.