Vuosikokous 2010

Vuosikokous 2010

Pöytäkirja Savon kielen seuran vuosikokouksesta 27.3.2010 klo 10 Pohjois-Savon liiton Maakuntasalissa. Kokoukseen osallistui 13 seuran jäsentä (liite).

Puheenjohtaja Osmo Hänninen avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Osmo Hänninen, sihteeriksi Eila Ollikainen, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Ritva Kokander ja Teuvo Laakkonen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokouksesta on ilmoitettu Aakustin numeroissa 4/2009, 1/2010 ja Savon Sanomissa 12.3.2010 maksullisella ilmoituksella..

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite).

Rahastonhoitaja Raija Uhlbäck esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon (liitteet), jotka hyväksyttiin kiitoksin. Tilintarkastajat ehdottivat lausuntonsa yhteydessä erillisen murretutkimusrahaston lopettamista ja tilillä olevien varojen 3305,16 euron käyttämistä sopivaksi katsottuun tarkoitukseen. Keskustelussa murretutkimusrahasto päätettiin säilyttää entisenä ja etsiä alkuperäisen tarkoituksen mukaista käyttökohdetta Itä-Suomen tai Jyväskylän yliopiston suomen kielen tutkimuksen parista. Etukäteen jäsenille jaettu vuosikertomus käytiin kohdittain läpi (liite). Marja-Riitta Saastamoinen valtuutettiin kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry. vuosikokoukseen Helsingissä 8.4. edustajaksi ja hänen toivottiin jatkavan hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma (liite) ja tulo- ja menoarvio (liite). Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin säilyttää kaksivuotiskauden aikana entisinä: henkilöjäsen 15 euroa, yhteisöjäsen 30 euroa sekä kannatus- ja ainaisjäsen 150 euroa. Yhtenäisesti kaikki kirjastot pyritään nimeämään yhteisöjäseniksi.

Todettiin, että edellisen vuosikokouksen valinnan perusteella Savon kielen seuran puheenjohtajana toimii kaksivuotiskauden 2009-2011 Osmo Hänninen.

Valittiin seuran hallitukseen 2010-2012 erovuoroiset varsinaiset jäsenet Ritva Kokander, Teuvo Laakkonen, Jukka Lappalainen, Eila Ollikainen ja Leo Puurunen sekä varajäsenet Anneli Valta-Lisitsin ja Matti Väisänen uudelleen. Eeva-Liisa Pennasen tilalle valittiin Jouko Kröger Sorsakoskelta.

Valittiin tilintarkastajiksi uudelleen Sylvi Tiihonen ja Asko Ruuskanen, varalle Maisu Nummi ja Sirkka Väätäinen.

Muut asiat -kohdassa Marja-Riitta Saastamoinen ehdotti Savon murremestaruuskilpailun pitämistä joka toinen vuosi kuten Suomen Heimojen SM-murrekilpailu. Keskustelussa pidettiin jokavuotista kilpailua parempana, koska välivuosina asia pyrkii unohtumaan. Matti Lehmonen esitteli valtakukunnallisen SM-murremestaruuskilpailun kiertopalkinnon ”Torpparin aurinko”, jonka hän oli noutanut vuoden 2007 Kuopion voittajajoukkueen jäseneltä Riitta Rissaselta Suonenjoelta luovutettavaksi vuoden 2009 murremestaruuskilpailun voittajajoukkueelle Raumalle. Osmo Hänninen huolehtii kiertopalkinnon toimittamisesta perille. Käsiteltiin Savon kielen seura vastustava kanta Oulun yliopiston suunnitelmaan lakkauttaa Kajaanin opettajainkoulutus, jota koskevan kirjelmän laatii Oulun yliopiston rehtorille lähetettäväksi puheenjohtaja Osmo Hänninen.

Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 11.15.

—————————————– ———————————-
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi todistavat

——————————————————- ————————————————-

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.