Savon kielen seura r.y. vuosikokous 18.3.2017

 

 

Savon kielen seura r.y. vuosikokous 18.3.2017 klo 10.30 Pohjois-Savon liiton Maakuntasali Sepänkatu 1 Kuopio.  Osanottajat 10 jäsentä (liite).

 • Puheenjohtaja Seppo Kononen avasi kokouksen.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Mauno Airaksinen, sihteeriksi Eila Ollikainen, pöytäkirjantarkastajiksi  Auli Poutiainen ja Anneli Lujanen.
 • Kokouksesta on ilmoitettu (liite) Savon Sanomain Muistio-palstalla 4.3.2017 ja Aakustissa 3/2016. Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite).
 • Rahastonhoitaja esitti tilinpäätöksen (liite) ja tilintarkastajien lausunnon (liite)  ja sihteeri vuosikertomuksen 2016 (liite) vuodelta 2016.
 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Vahvistettiin vuodelle 2017 toimintasuunnitelma  (liite), tulo- ja menoarvio (liite) sekä päätettiin pitää ennallaan  jäsenmaksut: henkilöjäsen 20 e,  yhteisöjäsen 30 e, kannatusjäsen 150 e, ainaisjäsen 150 e.
 • Hallituksen puheenjohtajana jatkaa v. 2016 vuosikokouksen valitsemana Seppo Kononen.
 • Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet Tuula Ollila, Anna-Liisa Happonen, Jari Känninen ja Raili Pursiainen  valittiin kaksivuotiskaudeksi uudelleen, samoin valittiin uudelleen erovuoroiset varajäsenet Veikko Huuskonen, Helga Ylönen, Marja-Riitta Saastamoinen ja Raija Uhlbäck.  Pertti Pasasen tilalle varajäseneksi valittiin Keijo Karhunen Kuopiosta.
 • Tilin(toiminnan)tarkastajaksi valittiin Marjo Valtanen, varalle Kaija Heiskanen.
 • Muita asioita kokouskutsussa ei ollut
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

 

Kokouksen puheenjohtaja                                                             Kokouksen sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkastajat