Vuosikokous 2007

Vuosikokous 2007
Aika ja paikka 3.3.2007 klo 10.00-11.00 Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Läsnä Oheisen osanottajalistan mukaiset 17 henkeä.

1 Savon kielen seuran puheenjohtaja Osmo Hänninen avasi kokouksen klo 10.00.

2 Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Hänninen, sihteeriksi Marja-Riitta Saastamoinen, pöytä-
kirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Lehmonen ja Jukka Lappalainen.

3 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli ollut viime vuoden puolella joulukuun Aakustissa sekä Savon Sanomien ja muiden lehtien muistio- ja tapahtumapalstoilla useampaan kertaan. Savon Sanomissa oli myös uutinen murrekisoista.

4 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, joka perustuu sääntöihin.

5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Sihteeri Marja-Riitta Saastamoinen luki toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja Kaija Heiskanen esitteli tilinpäätöksen, taseen ja tuloslaskelman. Osmo Hänninen luki tilintarkastuskertomukset.

6 Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksut pidetään ennallaan.

8 Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
Osmo Hänninen valittiin jatkamaan seuran puheenjohtajuutta kaudeksi 2007-09.

9 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Puheenjohtaja kertoi erovuorossa olevat jäsenet: Osmo Hänninen, Anna-Liisa Happonen, Seppo Kononen, Marja Linnove, Olavi Rytkönen ja Aune Räsänen. Luetelluista kaikki muut ovat suostuneet jatkamaan tarvittaessa paitsi Marja Linnove on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä ja se hänelle myönnettiin. Uudeksi jäseneksi valittiin Matti Lehmonen.
Varajäsenistä erovuorossa olivat: Kaija Heiskanen, Jorma Julkunen, Ritva Kokander, Eija Luostarinen, Erkki Ryynänen ja Marja-Riitta Saastamoinen. Kaija Heiskasen tilalle valittiin uusi rahastonhoitaja Raija Uhlbäck, joka kertoi lyhyesti taustastaan. Eija Luostarisen tilalle valittiin Pali Pekkarinen.

Hallituksen jäsenet v. 2007-09, suluissa erovuosi:
Puheenjohtaja Osmo Hänninen (09), varapuheenjohtaja Pekka Ropponen (08), Anna-Liisa Happonen (09), Seppo Kononen (09), Matti Lehmonen (09), Jukka Lappalainen (08), Eila Ollikainen (08), Leo Puurunen (08), Olavi Rytkönen (09), Aune Räsänen (09), jäsenasiat Mirja Smith (08).

Varajäsenet:
Minna Hakaoja (08), Jorma Julkunen (09), Ritva Kokander (09), Pali Pekkarinen (09), Erkki Ryynänen (09), Aakustin toimittaja Marja-Riitta Saastamoinen (09), rahastonhoitaja Raija Uhlbäck (09) ja Matti Väisänen (08).

10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
Entiset tilintarkastajat jatkavat: Varsinaisina tilintarkastajina Asko Ruuskanen ja Sylvi Tiihonen sekä varatilintarkastajiksi Maisu Nummi ja Sirkka Väätäinen.

11 Muut asiat
Osmo Hänninen kertoi Kohti autonomista ja itsenäistä Suomea –hankkeen edistymisestä.
Osmo Hänninen totesi, että uusi Aakusti on juuri ilmestynyt.
Kokousväelle tarjottiin kahvit välillä. Asko Ruuskanen kertoi Suomen murremestaruuskisojen tilanteesta. Seuraava murretoimikunnan kokous on 13.4.2007 klo 19, jonne Savon kielen seuran puheenjohtaja Osmo Hänninen kutsutaan mukaan.
Osmo Hänninen kiitti kirjalla Oekeessa patteessa eroavaa rahastonhoitajaa Kaija Heiskasta ja samoin eroavaa sihteeriä Marja-Riitta Saastamoista.

12 Kokous päättyi klo 11.00.

Osmo Hänninen Marja-Riitta Saastamoinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Matti Lehmonen Jukka Lappalainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.